Guide: Surfa

Tidsomställning: Söndag 29 mars 2020 ska du vrida klockan en timme framåt. Alltså natten mellan lördag och söndag. När du vaknar på söndagsmorgonen så är klockan en timme “mer” än den borde vara (många kallar det att man “förlorar” en timme). Därefter har vi “sommartid” till och med 25 oktober 2020, då vi ska vrida tillbaka klockan en timme igen.


Tidszoner: Jordklotet är indelat i 24 tidszoner. Dessa utgår ifrån England som har “standardtiden”. De har tidszon 0. Österut vrids klockan en timme framåt för varje zon. Sverige ligger i tidszon +1, Finland ligger i tidszon +2 och så fortsätter det hela vägen till Nya Zeeland ungefär. Där har de tidszon +12 och ligger alltså 12 timmar före England. Västerut vrids klockan bakåt en timme för varje zon, varför exempelvis Grönland har tidszon -3 och Peru har tidszon -5.


Skottår: 2020 är ett skottår. Ett vanligt år har alltid 365 dagar. Skottår inträffar vart fjärde år och har 366 dagar (alltså en dag “extra”). Anledningen till det är att ett år “på riktigt” är några timmar längre än exakt 365 dagar, varför vi då och då måste ha skottår för att inte hamna i ofas med årstiderna.


——————————

Uppdaterad: 191110