Guide: Surfa

Okej, vad är det här?
Det här är en sidan med enkla svar på vanliga frågor.


What is this? I can't read swedish.

This is information and guides about common swedish issues. I'm only one person editing this website and right now I don't have enough time to translate. Hopefully all information will be available in english (and maybe in other languages as well) in the future. Please send me an email if you have any questions: kontakt@hola.nu


Berätta mer!
Tanken är att bygga en bank med bas-information kring vanliga teman som översiktligt ger enkla svar i flera led och som är aktuella över längre tid. Inspirationen till ¡Hola yxskaft! är bland annat hämtad från ELI5, Klarspråk och Susning


Vem/vilka skapar innehållet?

Allt innehåll skapas av en enskild person. 


Jag vill kontakta dig!

Kul! Det får du gärna göra: kontakt@hola.nu


Tjänar du pengar på det här?

Nej.


Varför gör du det då?

Det finns flera anledningar. Först och främst tycker jag att det är kul. Jag vet att många har nytta av enkel information och vägledning, särskilt när något känns svårt eller om det är stressigt. Jag tycker också att det är viktigt att den här typen information, som rör flera parallella områden samtidigt, finns samlad någonstans och just nu känner jag inte till någon annan i Sverige som ansvarar för det. 


Varför ska vi tro på dig?

Det behöver ni inte. Det är bra att vara källkritisk och det kommer definitivt finnas felaktig information här och där. Som sagt – allt material tas fram av en enskild person och det kommer både ske misstag som beror på slarv och misstag som beror på bristande kunskap. Men den som läser noggrant och följer de angivna länkarna kommer upptäcka att det mesta har grund i pålitliga källor. Om du upptäcker ett fel eller om du vill tipsa om något som missats får du gärna maila hit: kontakt@hola.nu


Namnet då?
Hola är spanska och betyder hej. En äldre variant av hej är goddag. ”Goddag yxskaft” är ett gammalt uttryck som kan användas för att beskriva en situation där någons svar på en fråga inte har med själva frågan att göra.


Och utropstecknen?
Det uppochnedvända utropstecknet i början av namnet är också hämtat från spanskan. Där placeras nämligen både utropstecken och frågetecken innan och efter hela meningen.


Berätta mer om "goddag yxskaft"!
Absolut! Uttrycket kommer från en påhittad berättelse om en hantverkare som tillverkar yxskaft (alltså träskaft som är handtaget till en yxa). Hantverkaren är döv och försöker därför förbereda sig inför kommande samtal genom att gissa vad det ska handla om och att därefter svara på chans.


Berättelsen börjar med att en person kommer gående mot hantverkaren. Hantverkaren gissar att besökaren först kommer fråga vad han tillverkar och sedan fråga om han vet vilken väg som leder till stan. Chansningen är felaktig och därför blir samtalet ungefär så så här:

Besökaren: Goddag!
Hantverkaren: Yxskaft.
Besökaren: Ni är allt lite vriden.
Hantverkaren: Åt vänster.


——————————
Uppdaterad: 200222